Najlepsze parametry stolarki okiennej nie zdadzą się na nic, jeżeli dojdzie do jej niepoprawnego montażu. Nieprawidłowa instalacja skutkuje stratą walorów użytkowych i wiąże się z udręką mieszkańców budynku, w którym doszło do takiego partactwa. Błędy popełniane najczęściej wynikają z braku umiejętności oraz zwykłego niedbalstwa. Co najczęściej sprawia, że stolarka okienna nie spełnia należycie swoich funkcji?

Nieprawidłowy montaż stolarki okiennej – najczęstsze błędy

Błędy widoczne już po zamontowaniu okna wynikają zazwyczaj z wad powstałych podczas procesu produkcji albo ze względu na nieprawidłowy montaż. Niedociągnięcia montażowe dotyczą:

• wstawienie okna w w za duże albo w za małe otwory okienne;
• montaż przeprowadzony jedynie z użyciem panki uszczelniającej, a bez kotew;
• niewłaściwe użycie kotew lub dybli;
• poziomowanie okien klinami usuwanymi w celu montażu parapetu;
• brak należytego uszczelnienia dolnej szczeliny pod oknem na styku z parapetem;
• braki należytego uszczelnienia wszystkich przerw między oknem a murem;
• zastępowanie dedykowanych materiałów montażowych przez piankę poliuretanową;
• brak należytego wypoziomowania okien i drzwi balkonowych;
• pomijanie czynności montażowych oraz brak zachowania kolejności;
• brak sprawdzenia jakości okna przed montażem.

Poprawny montaż stolarki okiennej pozornie wygląda na łatwy, a w rzeczywistości wymaga doświadczenia i cierpliwości. Montaż okien należy zlecać wyłącznie fachowcom albo zamawiać okna z montażem, który również będzie objęty gwarancją jak sama stolarka okienna.

Nieprawidłowy montaż stolarki okiennej – konsekwencje

Wysoka jakość okien jest podstawą, a drugą ważną rzeczą jest prawidłowy montaż stolarki okiennej. Bez tych dwóch czynników inwestora czekają przykre konsekwencje.

Nieprawidłowe zaizolowanie przestrzeni pomiędzy oknem a murem będzie skutkowało ucieczką ciepła z zewnątrz, a przenikaniem wilgoci do wnętrz. To zaś grozi rozwojem grzybów i pleśni. Podobny efekt wystąpi przy niewłaściwym wymierzeniu stolarki pod względem jej dostosowania do przygotowanego otworu. Złe poziomowanie, brak kotew i tymczasowe kliny spowodują z kolei skrzywieniem ramy okna, co w konsekwencji doprowadzi do utrudnień podczas otwierania i zamykania okna.

Zatrudnienie fachowców do montażu okien to pewność wykonania i właściwe usytuowanie ramy okna względem profilu ściany. Przy jednowarstwowej ścianie rama musi być montowana na środku jej grubości, w ścianie dwuwarstwowej na skraju muru obok izolacji zewnętrznej, a w ścianie trzywarstwowej rama musi być sytuowana na linii izolacji termicznej. Fachowcy od montażu stolarki okiennej rozumieją takie niuanse.